UZDATNIANIE WODY W DOMU

Streszczenie

Artykuł przedstawia metody uzdatniania wody w domu. Przedstawiono rodzaje stosowanych urządzeń w celu polepszenia jakości wody pitnej.

Słowa kluczowe: uzdatnianie wody, filtry, jakość wody, woda pitna, zmiękczanie, SUW, stacja uzdatniania wody

* mgr inż. Karolina Skubis, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

* mgr inż. Sebastian Kawa, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Jakość wody pitnej ma kluczowy wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Musi ona spełniać wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Przedsiębiorstwa wodociągowe dostarczają wodę do systemu dystrybucji w formie całkowicie bezpiecznej do spożycia, zgodnie z obowiązującymi normami. Zanim jednak woda trafi do naszych kranów, przepływa przez układ sieci wodociągowej, a także instalację wewnętrzną budynku wraz z armaturą. Szczególne znaczenie ma tutaj wiek sieci wodociągowej oraz zastosowany materiał. W jaki sposób zatem, możemy upewnić się, że woda pobierana z punktów czerpalnych w naszym domu jest dobrej jakości? Rozwiązanie stanowi domowa stacja uzdatniania wody. Poniżej przedstawiono kilka sposobów jak zadbać o dobrą jakość wody pitnej.

Zmiękczanie wody

Częstym problemem, jeśli chodzi o wodę wodociągową jest jej twardość, spowodowana obecnością soli wapnia i magnezu. Zmiękczacz wody z filtrem stanowi najbardziej popularny system uzdatniający wodę. Przepływająca woda w pierwszej kolejności filtrowana jest węglem aktywnym, który pozwala na usunięcie związków chloru i metali ciężkich, powodujących pogorszenie smaku i zapachu wody. Działanie zmiękczacza oparte jest na złożu jonowymiennym. W wodzie przepływającej przez złoże, jony wapnia i magnezu wymieniane są na jony sodu. Gdy zdolność jonowymienna złoża zostanie wyczerpana, zachodzi proces regeneracji. Do tego celu wykorzystywany jest roztwór soli. Regeneracja zmiękczacza wody odbywa się automatycznie i praktycznie bezobsługowo. Wymagane jest jedynie cykliczne uzupełnianie tabletek solnych.

Instalacja zmiękczania wody

Rysunek 1. Instalacja zmiękczania wody, źródło: www.multi-eko.pl

Zalety zmiękczania wody:

  • usuwa kamień z wody;
  • likwiduje osad z powierzchni i armatury;
  • chroni sprzęt AGD przed zniszczeniem, powodowanym osadzaniem kamienia wewnątrz urządzeń;
  • zapewnia dobrą przepustowość instalacji hydraulicznej oraz urządzeń grzewczych.

Woda z własnego ujęcia

Woda studzienna często charakteryzuje się złym składem jakościowym. Mogą występować w niej substancje szkodliwe takie jak mangan, jony azotanowe i amonowe, żelazo, a nawet bakterie i wirusy. W związku z tym należy taką wodę przebadać i zastosować odpowiednie systemy uzdatniania, takie jak:

  • Stacja uzdatniania wody z lampą UV

Podczas, gdy w wodzie występują bakterie i drobnoustroje skutecznym sposobem będzie zastosowanie lampy UV. Jest to sposób całkowicie bezpieczny i skuteczny, a także nie wymaga bieżącej obsługi oraz stosowania środków chemicznych. W przypadku wody studziennej lampa UV poprzedzona jest dodatkowo filtrem, który wstępnie oczyści wodę.

  • Stacja uzdatniania z filtrem węglowym

Zastosowanie filtra węglowego poprawia smak i zapach wody, a także usuwa związki chloru. Im więcej węgla aktywnego, tym filtr jest bardziej skuteczny i ma dłuższą żywotność, a im dłuższy kontakt wody z filtrem tym lepsze efekty oczyszczania.

  • Stacja uzdatniania wody z jonizatorem

Jonizacja wody polega na oddzieleniu z niej związków zasadowych i kwasowych. Proces wzbogaca wodę w składniki mineralne: wapń, potas i magnez, co korzystnie wpływa na organizm. Metoda ta nie jest jednak wykorzystywana w całym domu, nie należy także takiej wody wykorzystywać do przygotowywania potraw i gorących napojów.

Uzdatnianie wody w kuchni

Coraz więcej ludzi spożywa wodę bezpośrednio z kranu. Należy jednak pamiętać, że jakość wody często na drodze od przedsiębiorstwa wodnego do naszych domów pogarsza się. Ma na to wpływ stan systemu dystrybucji wody, a także armatury w miejscu poboru wody. Najprostszym i najtańszym sposobem poprawiającym jakoś spożywanej wody jest zastosowanie filtrów dzbankowych. W kuchni można zastosować także baterie ze zintegrowanym modułem oczyszczającym.

Podsumowanie

Podstawą określenia wymaganej metody uzdatniania wody jest przeprowadzenie badania, które określi jakość wody i pozwoli dopasować odpowiednią metodę jej uzdatniania. Znając parametry, jakim powinna odpowiadać woda zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, będziemy wiedzieli, jakie parametry zostały przekroczone i należy je poprawić. Uzdatnianie wody pozytywnie wpływa na nasze zdrowie i funkcjonowanie w życiu codziennym.

Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu i doborze urządzeń dla stacji uzdatniania wody zarówno dla klientów indywidualnych jak i firm, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych. W naszej ofercie znajdziesz też montaż stacji uzdatniania wody. Zapraszamy do kontaktu!

Bibliografia

www.muratorplus.pl

www.filtrdodomu.pl

www.instalacjebudowlane.pl

www.rynekinstalacyjny.pl

www.kotly.pl

www.filtry-wody.pl

Facebook
Facebook
Facebook