Realizacja studni głębinowych – czym jest studnia głębinowa oraz jak ją wykonać

Streszczenie

W pierwszej części artykułu zostały zawarte informacje co to jest studnia głębinowa, wyróżnione zostały jej rodzaje oraz opisane jej działanie. W kolejnej części dowiemy się w jakim celu wykonuje się taką studnię, jaki jest koszt jej wykonania, jak ważną rolę odgrywają badania geologiczne, gdzie najlepiej ulokować studnie oraz jakie pozwolenie trzeba uzyskać, aby móc taką studnie zbudować.

Czerpanie wody z własnej studni popularne jest od wielu lat. Obecnie takie rozwiązania można dostrzec w domach jednorodzinnych w celu podlewania ogrodu, prac domowych lub w przypadku braku dostaw z sieci wodociągowej. Coraz częściej studnia głębinowa pojawia się w gospodarstwach domowych. Korzystanie ze studni jest kuszące, ponieważ taką wodę pobieramy bez żadnych kosztów. Dlatego chętnie decydujemy się na własną studnię na działce, nawet jeśli istnieje możliwość przyłączenia wody z sieci wodociągowej.

Słowa klucz : woda, studnia głębinowa, studnia kopana, studnia wąskorurowa, pozwolenie wodnoprawne, woda gruntowa, woda zaskórna, woda wgłębna, pompa głębinowa, badania geologiczne.

* mgr inż. Damian Ochenduszkiewicz, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
* mgr inż. Sebastian Kawa, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Potrzebujesz wykonać studnię? Od czego należy zacząć?

Rozpoczynając budowę naszych domów mamy do wyboru studnie głębinową lub podłączenie do sieci wodociągowej, skąd czerpana jest woda pitna i użytkowa. Każde z tych rozwiązań wiąże się z kosztami. Korzystając z podłączenia do wodociągów jesteśmy zobowiązani do regularnego opłacania rachunków według zużycia. Natomiast mając własne ujęcie wody nie ponosimy comiesięcznych kosztów stałych a jedynie płacimy za pobór prądu przez pompę obsługującą studnię. Bodowa studni głębinowych zalecana jest głównie dla dużych gospodarstw, które wykorzystują na co dzień dużo wody. W ogrodzie może być podstawowym źródłem wody pitnej lub jego uzupełnieniem.

Studnia głębinowa i rodzaje wód podziemnych

Studnia głębinowa to konstrukcja pionowa umieszczona w ziemi, która dociera do głębszych warstw wód gruntowych. Za pomocą specjalnej pompy głębinowej zanurzonej głęboko w ziemi, woda pobierana jest na powierzchnię. W momencie odkręcenia kranu w domu, ciśnienie przepycha wodę przez system hydrauliczny do momentu, aż ciśnienie w pompie spadnie do określonego poziomu.

W sytuacjach gdy występuje przerwa w dostawie wody z sieci wodociągowej, sprawdza się jako alternatywne źródło wody użytkowej.

Niewątpliwą zaletą studni głębinowej jest relatywnie czysta woda, która po uzdatnieniu jest gotowa do spożycia. Można ją używać do kąpieli, mycia a także do przygotowywania posiłków.

Rozróżniamy trzy rodzaje wód:

Woda zaskórna – inaczej przypowierzchniowa to woda, która zalega najpłycej pod ziemią. Jest narażona na niekorzystne oddziaływanie środowiska zewnętrznego. Nie powinna być używana do celów spożywczych z uwagi na liczne zanieczyszczenia znajdujące się w tej wodzie, które mogą prowadzić do poważnych schorzeń.

Woda gruntowa – styczność z nią mamy przy pomocy studni abisyńskiej lub kopanej. Nadaje się do nawadniania ogrodu. Nie zaleca się jej spożywania.

Woda wgłębna – to woda podziemna występująca w warstwach wodonośnych przykrytych utworami nieprzepuszczalnymi, przez co nie posiada żadnych zanieczyszczeń, bakterii oraz skażeń chemicznych. Dzięki czemu nadaje się do picia. Aby jednak dotrzeć do takiej warstwy należy zdecydować się na wywiercenie studni głębinowej.

Rodzaje studni głębinowych

Wyróżniamy trzy typy studni głębinowych, do najpopularniejszych należą:

 • Studnie kopane to takie, które mogą sięgać 20 metrów głębokości, są zabezpieczone obmurowaniem (cembrowiną) z kręgów betonowych bocznych, które mają za zadanie chronić ściany wykopu przed osuwaniem. Kręgi te powinny być szczelnie połączone aby do wnętrza nie dostawała się woda z wyższych zanieczyszczonych warstw. Z uwagi na fakt, że woda napływa od dołu wykopu, dno takiej studni należy wyłożyć żwirem lub specjalną siatką z otworami. Wykop takiej studni wykonywany jest ręcznie. W dzisiejszych czasach coraz rzadziej stosowany. Dawniej wodę czerpano ręcznie lub przy użyciu kołowrotów bądź żurawi. Obecnie do tych celów wykorzystuje się ssącą zanurzeniową pompę elektryczną.

  Rys. 1. Studnia kopana http://rtarka.ing.uni.wroc.pl/

 • Studnia wąskorurowa (inaczej nazywana abisyńską). Jest dość płytka (5-8m). Woda z takiego zbiornika głównie używana jest do celów gospodarczo – budowlanych. Tego rodzaju studnie stosuje się najczęściej na terenach piaszczystych. Wyposażone są w specjalne filtry, które chronią przed ziarnami piasku. Przeważnie obsługiwane są przez pompy samozasysające.

  Studnia wąskorurowa

 • Studnia głębinowa wykonywana poprzez odwiert na głębokość od 20 do 70 metrów. Do budowy takiej studni należy wynająć wyspecjalizowaną firmę, która wykona odwiert. Ten typ studni jest najbardziej popularny oraz najmniej podatny na zniszczenia. Budowa takiej studni wykonywana jest za pomocą specjalnej wiertnicy. Działa dzięki zastosowaniu dwóch rur: rury osłonowej oraz rury filtracyjnej. Pierwsza rura w studni dociera w pobliże warstwy wodonośnej a druga wnika w tę warstwę. Aby uniknąć dopływu wody, wokół rury wykonuje się obsypkę ze żwiru. Do obsługi studni zazwyczaj stosuje się pompy głębinowe.

  Rys. 3 Studnia głębinowa http://eco-technika.pl/

Badania geologiczne i lokalizacja

Kiedy zdecydujemy się już na wykonanie studni głębinowej należy zastanowić się nad jej głębokością. Przy takiej inwestycji ważną rolą odgrywają profesjonalne badania geologiczne, które pomogą nam w podjęciu decyzji na jaką głębokość należy wywiercić naszą studnie głębinową. Dzięki nim dowiemy się o głębokości warstw wodonośnych oraz miąższości czyli grubości tych warstw. Jak również pozwolą nam na odpowiednie dobranie średnicy rur oraz długość filtra. Ogromne znaczenie ma miejsce wykopu. Wymagane jest aby studnia była umiejscowiona w miejscu znacznie oddalonym od ewentualnych zanieczyszczeń. Studnia, której przeznaczeniem jest dostarczanie wody zdatnej do spożycia powinna być zlokalizowana w odległości co najmniej:

 • 5,00 [m] od granicy działki;
 • 7,50 [m] od osi rowu przydrożnego;
 • 15,00 [m] od budynków inwentarskich i wszelkiego rodzaju zbiorników gromadzenia nieczystości;
 • 30,00 [m] od najbliższego przewodu rozłączającego kanalizacji indywidualnej (jeśli odprowadzane ścieki oczyszczone są biologicznie);
 • 70,00 [m] od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz najbliższego przewodu rozłączającego kanalizacji indywidualnej (bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków).

Tym sposobem woda pitna zostaje zabezpieczona przed skażonymi substancjami.
Zanim rozpoczniemy realizację ujęcia wód głębinowych, warto zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub jeśli taki nie istnieje złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy. W palnie tym mogą znajdować się informacje dotyczące zakazu ujęć wód głębinowych na danym terenie oraz szczegółowe wymogi dotyczące realizacji tej inwestycji. Niektóre przepisy dotyczące ochrony środowiska mogą uniemożliwić budowę, dlatego warto się z nimi zapoznać przed podjęciem decyzji o budowie studni.

Koszt wykonania studni głębinowej

Jeżeli zdecydujemy się na własne ujęcie wody musimy liczyć się z kosztami, które związane są z kilkoma podstawowymi elementami takimi jak:

 • koszty projektu studni głębinowej;
 • koszty badań geologicznych oraz dokumentacji hydrologicznej;
 • opłaty związane z pozwoleniem wodnoprawnym czy wnioskiem o wydanie warunków zabudowy, jeśli nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Posiadanie własnej studni głębinowej to w wielu przypadkach duża oszczędność, niekiedy zdążają się sytuacje, w których budowa studni to jedyne rozwiązanie umożliwiające dostęp do wody.

Koszt wykonania przydomowego ujęcia wody zależy od głębokości odwiertu (około 250-300 zł/mb), rodzaju pompy (od 200 do 1500 zł), oraz wybranego zbiornika hydroforowego (300-1000 zł).

Pozwolenie wodnoprawne

Według prawa budowlanego studnia głębinowa jest urządzeniem wodnym. Natomiast pozwolenia wodnoprawnego wymagają jedynie studnie, których głębokość ujęcia wynosi powyżej 30,00 [m] lub w przypadku poboru wód powierzchniowych lub podziemnych, który będzie przekraczał 5,00 m³/dobę. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego kieruje się do starosty. Komplet składanych dokumentów powinien zawierać operat wodnoprawny wraz z dokumentacją hydrogeologiczną. Należy także załączyć projekt studni oraz decyzję o warunkach zabudowy.

Jeśli planujesz wykonanie studni głębinowej i potrzebujesz pomocy przy uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego bądź pozwolenia na budowę, zgłoś się do nas. Szczegółów o naszej ofercie uzyskasz na https://zaprojektujiwybuduj.pl/#oferta lub https://zaprojektujiwybuduj.pl/operaty-i-pozwolenia-wodnoprawne/.

Nasz zespół dokona analizy terenu i inwestycji, z uwzględnieniem ewentualnych ograniczeń występujących na danym terenie. Dzięki nam uzyskasz w znacznie skróconym czasie pozwolenie na budowę oraz sprawnie zrealizujesz swoją inwestycję.

Przydatne linki oraz linkografia:

https://www.extradom.pl/

https://ladnydom.pl/

https://www.domoweklimaty.pl/

https://www.mgprojekt.com.pl/

https://www.prawo.pl/

Facebook
Facebook
Facebook