Budowa i realizacja stawów retencyjnych

piątek 27 maja, 2022


Streszczenie

W artykule zostały zawarte informacje dotyczące przebiegu procesu budowy stawów retencyjnych. Przedstawiono wymagane elementy na etapie projektowania, budowy, a także eksploatacji.

Czytaj więcej

Realizacja studni głębinowych – czym jest studnia głębinowa oraz jak ją wykonać

czwartek 12 maja, 2022


Streszczenie

W pierwszej części artykułu zostały zawarte informacje co to jest studnia głębinowa, wyróżnione zostały jej rodzaje oraz opisane jej działanie. W kolejnej części dowiemy się w jakim celu wykonuje się taką studnię, jaki jest koszt jej wykonania, jak ważną rolę odgrywają badania geologiczne, gdzie najlepiej ulokować studnie oraz jakie pozwolenie trzeba uzyskać, aby móc taką studnie zbudować.

Czytaj więcej

Obszary Natura2000. Czym są oraz jak zrealizować na nich swoją inwestycję

środa 6 kwietnia, 2022


Streszczenie

Artykuł zawiera informacje czym jest Natura2000, jakie są jej obszary, przedstawiony został cel w jakim powstała, jakie inwestycje można realizować na jej terenie oraz opisany został sposób jak sprawdzić przebieg jej granic. Celem niniejszego artykułu jest przekazanie podstawowych informacji odnoszących się do Europejskiej sieci obszarów chronionych Natura2000. W ostatnich latach często można zauważyć jak działania człowieka wpływają negatywnie na naturę, przyczyniając się tym samym do gwałtownego wzrostu wymierania wielu gatunków roślin i zwierząt. Funkcjonujące do tej pory systemy ochrony przyrody w krajach Unii Europejskiej, nie były w stanie powstrzymać zanikania cennych gatunków. Aby ujednolicić kryteria ochronne gatunków i siedlisk przyrodniczych powstała Sieć Natura2000.

Czytaj więcej

Budowa oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – Polski Ład

czwartek 3 marca, 2022


Streszczenie

Artykuł przedstawia informacje o procesie uzdatniania wody oraz budowie i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody. Przedstawiono dane liczbowe odnośnie dofinansowania gospodarki wodno-ściekowej, a także inwestycje w województwie mazowieckim dla których przyznano środki z Rządowego Programu Polski Ład.

Czytaj więcej

UZDATNIANIE WODY W DOMU

środa 16 lutego, 2022


Streszczenie

Artykuł przedstawia metody uzdatniania wody w domu. Przedstawiono rodzaje stosowanych urządzeń w celu polepszenia jakości wody pitnej.

Czytaj więcej

Technologia SBR a przydomowa oczyszczalnia ścieków

piątek 11 lutego, 2022


Streszczenie

Artykuł przedstawia kompleksowy opis działania technologii SBR w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Głównym elementem artykułu jest przedstawienie składu ścieków domowych, opis działania przydomowej oczyszczalni ścieków, a także informacje kiedy wybór instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków jest opłacalny ekonomicznie.

Czytaj więcej

Sposoby wykorzystania wód opadowych

wtorek 11 stycznia, 2022


Streszczenie

Artykuł przedstawia najczęściej spotykane możliwości wykorzystywania wody opadowej (deszczowej) w życiu codziennym. Głównym tematem jest przybliżenie informacji związanych z codziennym zużyciem wody oraz przedstawienie sposobów na jego ograniczenie wykorzystując wody opadowe. Opisane zostały również korzyści płynące z tego zabiegu, a także podstawowe rozwiązania stosowane w gospodarstwach domowych, z których może skorzystać każdy.

Czytaj więcej

Ślad wodny

poniedziałek 18 października, 2021


Streszczenie

Artykuł zawiera informacje czym jest ślad wodny, ile wykorzystuje wody pojedyncza jednostka i kraj względem Europy, a także jak samemu określić ilość zużytej wody i jak ją ograniczyć.

Czytaj więcej

Facebook
Facebook
Facebook