Retencja leśna – czy warto?

czwartek 1 grudnia, 2022


Streszczenie

Artykuł przedstawia kompleksowe omówienie tematyki związanej z retencją leśną oraz jest ważną funkcją w gospodarce zarówno drzewostanem jak i zabezpieczenia lasu przed suszą oraz w sposób przeciwpożarowy w wypadku wystąpienia pożaru.

Czytaj więcej

Renaturyzacja rzek Polski

czwartek 27 października, 2022


Streszczenie

Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące renaturyzacji rzek na terenie Polski. Dodatkowo przedstawiono metody wykonania renaturyzacji na polskich przykładach.

Czytaj więcej

Bioróżnorodność w wodach śródlądowych Polski – zagrożenia wynikające z odprowadzania ścieków do wód

wtorek 4 października, 2022


Streszczenie

W poniższym artykule poruszamy ważny temat dotyczący bioróżnorodności w wodach śródlądowych na terenie Polski oraz wszelkich zagrożeniach wynikających z odprowadzania ścieków do wód. Przedstawiamy zagrożenia pojawiające się w wodach śródlądowych oraz jaki mają one wpływ na bioróżnorodność w tych wodach.

Czytaj więcej

Zjawisko suszy – występowanie, zagrożenia oraz metody zapobiegania

piątek 12 sierpnia, 2022


Streszczenie

W poniższym artykule poruszymy istotny temat dotyczący suszy. Jest to zjawisko coraz częściej spotykane w skutek zauważalnego wzrostu średniej temperatury rocznej oraz zmniejszonej liczby opadów w skutek działalności człowieka oraz zmiany w budowie Słońca. Odczuwalność zjawiska suszy jest niezależnie od pory roku oraz lokalizacji geograficznej.
Czytaj więcej

Sposoby retencjonowania wód opadowych pochodzących z placów, ulic, osiedli oraz terenów przemysłowych

piątek 5 sierpnia, 2022


Streszczenie

W obecnych czasach bardzo popularny oraz „modny” stał się temat gospodarowania wód opadowych tzw. „mała retencja”. Poszczególne elementy systemów projektowane oraz wymiarowane są w taki sposób, aby osiągać jak najlepsze warunki do filtracji i retencji wód opadowych. Dodatkowo infiltracja wód przeprowadzana w sposób naturalny np. przez aktywną warstwę ziemi pozwala wyeliminować wiele zanieczyszczeń.
Czytaj więcej

Budowa i realizacja stawów retencyjnych

piątek 27 maja, 2022


Streszczenie

W artykule zostały zawarte informacje dotyczące przebiegu procesu budowy stawów retencyjnych. Przedstawiono wymagane elementy na etapie projektowania, budowy, a także eksploatacji.

Czytaj więcej

Realizacja studni głębinowych – czym jest studnia głębinowa oraz jak ją wykonać

czwartek 12 maja, 2022


Streszczenie

W pierwszej części artykułu zostały zawarte informacje co to jest studnia głębinowa, wyróżnione zostały jej rodzaje oraz opisane jej działanie. W kolejnej części dowiemy się w jakim celu wykonuje się taką studnię, jaki jest koszt jej wykonania, jak ważną rolę odgrywają badania geologiczne, gdzie najlepiej ulokować studnie oraz jakie pozwolenie trzeba uzyskać, aby móc taką studnie zbudować.

Czytaj więcej

Obszary Natura2000. Czym są oraz jak zrealizować na nich swoją inwestycję

środa 6 kwietnia, 2022


Streszczenie

Artykuł zawiera informacje czym jest Natura2000, jakie są jej obszary, przedstawiony został cel w jakim powstała, jakie inwestycje można realizować na jej terenie oraz opisany został sposób jak sprawdzić przebieg jej granic. Celem niniejszego artykułu jest przekazanie podstawowych informacji odnoszących się do Europejskiej sieci obszarów chronionych Natura2000. W ostatnich latach często można zauważyć jak działania człowieka wpływają negatywnie na naturę, przyczyniając się tym samym do gwałtownego wzrostu wymierania wielu gatunków roślin i zwierząt. Funkcjonujące do tej pory systemy ochrony przyrody w krajach Unii Europejskiej, nie były w stanie powstrzymać zanikania cennych gatunków. Aby ujednolicić kryteria ochronne gatunków i siedlisk przyrodniczych powstała Sieć Natura2000.

Czytaj więcej

Budowa oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – Polski Ład

czwartek 3 marca, 2022


Streszczenie

Artykuł przedstawia informacje o procesie uzdatniania wody oraz budowie i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody. Przedstawiono dane liczbowe odnośnie dofinansowania gospodarki wodno-ściekowej, a także inwestycje w województwie mazowieckim dla których przyznano środki z Rządowego Programu Polski Ład.

Czytaj więcej

UZDATNIANIE WODY W DOMU

środa 16 lutego, 2022


Streszczenie

Artykuł przedstawia metody uzdatniania wody w domu. Przedstawiono rodzaje stosowanych urządzeń w celu polepszenia jakości wody pitnej.

Czytaj więcej

Technologia SBR a przydomowa oczyszczalnia ścieków

piątek 11 lutego, 2022


Streszczenie

Artykuł przedstawia kompleksowy opis działania technologii SBR w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Głównym elementem artykułu jest przedstawienie składu ścieków domowych, opis działania przydomowej oczyszczalni ścieków, a także informacje kiedy wybór instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków jest opłacalny ekonomicznie.

Czytaj więcej

Sposoby wykorzystania wód opadowych

wtorek 11 stycznia, 2022


Streszczenie

Artykuł przedstawia najczęściej spotykane możliwości wykorzystywania wody opadowej (deszczowej) w życiu codziennym. Głównym tematem jest przybliżenie informacji związanych z codziennym zużyciem wody oraz przedstawienie sposobów na jego ograniczenie wykorzystując wody opadowe. Opisane zostały również korzyści płynące z tego zabiegu, a także podstawowe rozwiązania stosowane w gospodarstwach domowych, z których może skorzystać każdy.

Czytaj więcej

Ślad wodny

poniedziałek 18 października, 2021


Streszczenie

Artykuł zawiera informacje czym jest ślad wodny, ile wykorzystuje wody pojedyncza jednostka i kraj względem Europy, a także jak samemu określić ilość zużytej wody i jak ją ograniczyć.

Czytaj więcej

Zielone dachy jako magazyn wody

poniedziałek 7 czerwca, 2021


Streszczenie

W artykule zostały zawarte informacje dotyczące retencjonowania wód opadowych na przykładzie zielonych dachów. Przedstawiono charakterystykę w. w. dachów oraz systemu gromadzenia wody deszczowej.

Czytaj więcej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

poniedziałek 15 marca, 2021


Streszczenie

W artykule zostały zawarte informacje dotyczące procesu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Opisano schemat postępowania w zależności od rodzaju przedsięwzięcia. Przedstawiono przypadki, kiedy uzyskanie decyzji jest wymagane w odniesieniu do sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych.

Czytaj więcej

Napowietrzanie wód zbiorników wodnych z zastosowaniem OZE

poniedziałek 30 listopada, 2020


Streszczenie

Artykuł przedstawia najczęściej stosowane urządzenia służące napowietrzaniu zbiorników wodnych, w których problemem jest duża ilość materii organicznej, która przyczynia się do procesu eutrofizacji. Opisuje zasady ich działania. Głównym tematem jest przedstawienie możliwości na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do zasilania procesu napowietrzania wód. Omawia napowietrzanie aeratorem strumieniowym dennym (ASD) wspomagającym poprzez panele fotowoltaiczne lub generatory wiatrowe. Kolejnym możliwym do zastosowania opisanym urządzeniem jest pulweryzator mobilny. Przedstawia również sposób wykorzystania rusztów napowietrzających współpracujących z fotowoltaiką i generatorami wiatrowymi. Artykuł wylicza oraz ocenia skutki jakie niesie za sobą napowietrzanie wód warstw przydennych lub naddennych zagrożonego eutrofizacją zbiornika wodnego.

Czytaj więcej

Facebook
Facebook
Facebook