Sposoby wykorzystania wód opadowych

wtorek 11 stycznia, 2022


Streszczenie

Artykuł przedstawia najczęściej spotykane możliwości wykorzystywania wody opadowej (deszczowej) w życiu codziennym. Głównym tematem jest przybliżenie informacji związanych z codziennym zużyciem wody oraz przedstawienie sposobów na jego ograniczenie wykorzystując wody opadowe. Opisane zostały również korzyści płynące z tego zabiegu, a także podstawowe rozwiązania stosowane w gospodarstwach domowych, z których może skorzystać każdy.

Czytaj więcej

Ślad wodny

poniedziałek 18 października, 2021


Streszczenie

Artykuł zawiera informacje czym jest ślad wodny, ile wykorzystuje wody pojedyncza jednostka i kraj względem Europy, a także jak samemu określić ilość zużytej wody i jak ją ograniczyć.

Czytaj więcej

Zielone dachy jako magazyn wody

poniedziałek 7 czerwca, 2021


Streszczenie

W artykule zostały zawarte informacje dotyczące retencjonowania wód opadowych na przykładzie zielonych dachów. Przedstawiono charakterystykę w. w. dachów oraz systemu gromadzenia wody deszczowej.

Czytaj więcej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

poniedziałek 15 marca, 2021


Streszczenie

W artykule zostały zawarte informacje dotyczące procesu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Opisano schemat postępowania w zależności od rodzaju przedsięwzięcia. Przedstawiono przypadki, kiedy uzyskanie decyzji jest wymagane w odniesieniu do sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych.

Czytaj więcej

Napowietrzanie wód zbiorników wodnych z zastosowaniem OZE

poniedziałek 30 listopada, 2020


Streszczenie

Artykuł przedstawia najczęściej stosowane urządzenia służące napowietrzaniu zbiorników wodnych, w których problemem jest duża ilość materii organicznej, która przyczynia się do procesu eutrofizacji. Opisuje zasady ich działania. Głównym tematem jest przedstawienie możliwości na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do zasilania procesu napowietrzania wód. Omawia napowietrzanie aeratorem strumieniowym dennym (ASD) wspomagającym poprzez panele fotowoltaiczne lub generatory wiatrowe. Kolejnym możliwym do zastosowania opisanym urządzeniem jest pulweryzator mobilny. Przedstawia również sposób wykorzystania rusztów napowietrzających współpracujących z fotowoltaiką i generatorami wiatrowymi. Artykuł wylicza oraz ocenia skutki jakie niesie za sobą napowietrzanie wód warstw przydennych lub naddennych zagrożonego eutrofizacją zbiornika wodnego.

Czytaj więcej

Facebook
Facebook
Facebook