Wykonanie zabezpieczeń zboczy, skarp i rowów melioracyjnych

Zajmujemy się profesjonalnymi usługami, zapobiegającymi erozjom gruntu oraz podtopieniom terenów. Wykonanie zabezpieczeń zboczy skarp pozwala zapobiec osuwaniu się materiału ziemnego i skalnego, co jest szczególnie niekorzystne, a zarazem bardzo niebezpieczne w przypadku wykonywania wielu inwestycji w ich pobliżu. Osuwiska są bardzo niebezpieczne z uwagi na ich nieprzewidywalny charakter oraz niszczące działanie.

Zabezpieczenia zboczy skarp należy bezwzględnie wykonywać przy trasach komunikacyjnych, obiektach kubaturowych oraz brzegach koryta rzek bądź skarp zbiorników wodnych.

Wykonanie rowów melioracyjnych oraz drenaży bezpośrednio przyczynia się do poprawy stanu pól uprawnych i jakości późniejszych plonów, także w odpowiedni i bezpieczny sposób odwadnia tereny podmokłe. Wykonanie drenażu jest gwarancją prawidłowych warunków wodnych w glebie przy równoczesnym zabezpieczeniu części podziemnych budynków kubaturowych oraz terenów zielonych przez powstawaniem obszarów wód stojących na powierzchni terenu.

wróć do Oferty